ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล
ข่าวประกาศ/คำสั่งมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก / ข่าวประกาศ/คำสั่งมหาวิทยาลัย
เรื่อง วันที่โพสต์
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 31 ต.ค. 2566 13:44:11 น.
การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 6 มิ.ย. 2566 09:58:13 น.
ประกาศ มจพ. เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563-2564 20 ธ.ค. 2565 16:09:54 น.
คำสั่งแต่งตั้งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 30 ก.ย. 2565 10:47:56 น.
ประกาศแนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถาบันอุดมศึกษา ส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดและในกำกับของ อว. 21 มิ.ย. 2565 16:16:10 น.
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.