ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
หน้าหลัก / ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
เรื่อง วันที่โพสต์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งชุดควบคุมประตูเลื่อนอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567 17:32:11 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระม้วนเล็กและกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 8 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 2567 17:30:50 น.
ประกาศผูชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกน 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 2566 09:47:47 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงพื้นห้องปฏิบัตการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ห้อง 5A09และ5A10 จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566 16:24:27 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566 09:51:27 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ภาคIT จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566 09:49:51 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566 09:49:34 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปั๊มดูดน้ำทิ้งสำหรับเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 มิ.ย. 2566 09:42:13 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสายสัญญาณเสียง RCA to RCA 5 เมตร จำนวน 10 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มี.ค. 2566 17:35:28 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ Li-Ion 3.7V ยี่ห้อ Liitokala รุ่น Lii-600 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มี.ค. 2566 17:32:35 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566 17:25:23 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถ่านชาร์จ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 มี.ค. 2566 17:23:31 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 6 ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 2566 17:56:37 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปลั๊กไฟ 6 ช่อง สวิตช์แยกยาว 5 เมตร ยี่ห้อ Toshino รุ่น ET-9165M จำนวน 19 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 2566 17:54:42 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปั๊มดูดน้ำทิ้งสำหรับเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2566 09:22:41 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ม.ค. 2566 09:21:58 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ม.ค. 2566 09:19:01 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 43 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 2565 14:32:29 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 4-7 15 ธ.ค. 2565 14:41:32 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำหรับจัดซุ้มแสดงความยินดี ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 7 ธ.ค. 2565 14:38:03 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายสะพานกล้อง Fujifilm จำนวน 1 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 2565 17:35:16 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโล่แสดงความยินดี จำนวน 2 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 2565 17:33:37 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำซุ้มแสดงความยินดีคณะ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ย. 2565 17:31:46 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำซุ้มแสดงความยินดีภาคIT จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565 17:29:53 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 2565 17:28:21 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายโฆษณาขนาดเล็ก จำนวน 5 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2565 17:25:34 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำกระเป๋าใส่เอกสาร จำนวน 240 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 2565 17:23:21 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหมึกปริ้นเตอร์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ย. 2565 17:20:11 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล SSD จำนวน 5 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ธ.ค. 2565 17:08:28 น.
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และพื้นที่ของภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8 ธ.ค. 2565 14:53:49 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนประตูทางเข้าห้อง 6A08 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2565 13:29:33 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระม้วนเล็กและกระดาษชำระม้วนใหญ่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ย. 2565 13:23:57 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมระบายความร้อนและลำโพงสำหรับNotebook HP OMEN โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2565 11:49:09 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปั๊มเดรนน้ำทิ้งแอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ต.ค. 2565 11:47:19 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ต.ค. 2565 11:41:17 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Samsung SSD 870 EVO โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 2565 18:23:44 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 5 ห้อง 5A09 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 2565 18:22:51 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อHDMI Cable และ HDMI Switch จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565 18:21:48 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 2565 18:20:31 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ค. 2565 18:19:29 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติกเกอร์พีพีอิงค์เจ็ท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ค. 2565 18:18:19 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมระบายอากาศฝังฝ้าเพดาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565 18:17:02 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดตรวจสำหรับ COVID-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565 18:11:34 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล SSD EXT 2 TB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565 18:09:57 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดับเพลิง ABC 5 ปอนด์ จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565 18:08:25 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการเปลี่ยนรูมเทอร์โมสตรัทแอร์ ชั้น 3-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 2565 18:05:38 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 3-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ส.ค. 2565 18:03:53 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 2565 18:00:31 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล SSD 2.5 SATA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 2565 17:49:03 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ค. 2565 17:46:29 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมตู้ทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน 5 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ค. 2565 17:43:33 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ค. 2565 17:40:31 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565 17:35:43 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายางสั่งทำตราประจำมหาวิทยาลัยพร้อมแท่นปั๊มนูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565 17:33:18 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเสื้อโปโล 101 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2565 17:28:08 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสิ้นเปลืองงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 2565 17:19:44 น.
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.