ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล
รางวัล
ประจำปี 2565
รางวัลที่ได้รับในปี 2565
คณะ ITD ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ ที่ได้รับรางวัล "Digital Talent Award of the Year 2022"
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา I-BIT มจพ. ที่ได้รับรางวัล Senior Project Show Case Award 2022
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น อาจารย์ดีเด่น สาขารับใช้สังคม ประจำปี พ.ศ. 2565
ขอแสดงความยินดีกับไอ้ต้าว "ทีมระยองพาเขียว" และ "ทีมจระเข้ 2 ตัวกับนก 3 ตัวบนหลังจระเข้
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคลากรดีเด่น มจพ.
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ผ่านการอบรม "Mendix Rapid Developer Training"
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น "อาจารย์ดีเด่น" สาขารับใช้สังคม ประจำปี พ.ศ. 2565
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.