ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล
ข่าวคณะและมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก / ข่าวคณะและมหาวิทยาลัย
เรื่อง วันที่โพสต์
ประกาศผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ทุน 22 มิ.ย. 2566 18:20:22 น.
ปรัชญาการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 30 ส.ค. 2565 16:19:59 น.
มจพ. รั้งอันดับ 10 ม.ไทย ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งเอเชีย โดย THE- Times Higher Education 23 มิ.ย. 2565 11:26:36 น.
ขอเชิญมหาวิทยาลัยเสนอชื่อบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อรับการคัดเลือกประกาศเกียรติคุณเป็น ค่าของแผ่นดิน 24 มี.ค. 2565 16:37:24 น.
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข) สาขาวิชา S-MITT ภาคเรียนที่ 1-2564 28 ม.ค. 2565 08:18:06 น.
คู่มือการใช้งานระบบ High Performance Computing 21 ม.ค. 2565 09:51:00 น.
จรรยาบรรณนักวิจัยและแนวทางปฎิบัติ 5 พ.ย. 2564 10:15:44 น.
จรรยาบรรณของบุคลากร 5 พ.ย. 2564 10:13:39 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 5 ม.ค. 2565 13:31:41 น.
ผลสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาโท (แผน ข) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (S-MITT) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 20 ก.ค. 2564 14:21:26 น.
ให้นักเรียนนักศึกษาไปแสดงตนขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน ประจำปี 2564 18 มิ.ย. 2564 00:11:37 น.
ให้ทหารกองเกินที่อยู่ในกำหนดเรียกรับราชการ กองประจำการ ที่ขอรับหนังสือรับรองเพื่อไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมการกงสุลกำหนด 18 มิ.ย. 2564 00:10:41 น.
ประกาศ มจพ. เรื่อง มิจฉาชีพแอบอ้างชื่อ มจพ. เพื่อหลอกลวงให้นักศึกษาโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคล 13 พ.ค. 2564 09:29:07 น.
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 21 เม.ย. 2564 16:50:14 น.
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.