ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล
รางวัล
ประจำปี 2564
รางวัลที่ได้รับในปี 2564
ขอแสดงความยินดีกับ "รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น" ระดับส่วนงาน ประจำปี 2564
ขอแสดงความยินดีกับ นศ. ป.ตรี ปีที่ 3 หลักสูตร I-BIT ชนะเข้ารอบสุดท้าย ในการแข่งขัน The 9th ASEAN Competition Conference
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศิฬาณี นุชิตประสิทธิ์ชัย ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอแสดงความยินดีกับ นศ. ป.ตรี หลักสูตร I-BIT (Informatics for Digital Economy : International Program) ทีม VREM (Virtual reality event manager)
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง มีสัจ ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิจัยที่มีศักยภาพจาก AD Scientific Index 2021
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.