ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ให้ทหารกองเกินที่อยู่ในกำหนดเรียกรับราชการ กองประจำการ ที่ขอรับหนังสือรับรองเพื่อไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมการกงสุลกำหนด

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ทหารกองเกินที่อยู่ในกำหนดเรียกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ที่มีความประสงค์ขอรับหนังสือรับรองของสถานทูต/สถานกงสุล เพื่อไปศึกษา ณ ต่างประเทศปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมการกงสุลกำหนด

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
18 มิ.ย. 2564 00:10:41 น.
โพสต์ข่าวโดย: ภูดิท / นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2000 ต่อ 2701, 2704, 2711
อีเมล์
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.