ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566

    ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 เรื่อง "การวิจัยทางสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก" (The 7th National Conference on Social Sciences and Humanitiew Research in World Class Universities) ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 

    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยและมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นทางวิชาการร่วมกัน โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษจากวิทยากรที่มีชื่อเสียง และการนำเสนอผลงานวิชาการจากหลากหลายสาขาวิชา

สามารถลงทะเบียน และส่งบทความได้ที่: www.la.mahidol.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: 02-4414401-4 ต่อ 1731, 1724
อีเมล: mulaconf2023@gmail.com

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
13 ธ.ค. 2565 16:20:55 น.
โพสต์ข่าวโดย: พรพิมล / นักวิชาการศึกษา
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2000 ต่อ 2701, 2704, 2711
อีเมล์
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.