ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง บทบาทของจริยธรรมในการวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการประจำปี 2566 สวทช. (NSTDA Annual Conference: NAC2023) ระหว่างวันที่ 28-31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี

ในการนี้ สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อเรื่อง "บทบาทของจริยธรรมในการวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์" ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม CC-404 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
22 มี.ค. 2566 18:25:25 น.
โพสต์ข่าวโดย: พรพิมล / นักวิชาการศึกษา
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.