ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง ผลสอบวัดคุณสมบัติของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

1. สาขาวิชาสารสนเทศและวิทยาศาสตร์ข้อมูล (I-DIT) จำนวน 1 คน
2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพื่อนวัตกรรม (S-DITT) จำนวน 4 คน
3. สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (DMIS) จำนวน 1 คน

***รายละเอียดดังเอกสารแนบ***

ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
6 ก.พ. 2567 09:23:54 น.
โพสต์ข่าวโดย: มสารัศม์ / นักวิชาการศึกษา
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2000 ต่อ 2701, 2704, 2711
อีเมล์
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.