ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ประชาสัมพันธ์โครงการ GSPA NIDA - Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 4

       คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการ GSPA NIDA - Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานภาครัฐ และพัฒนาภาวะผู้นำให้กับตนเอง ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน และ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

       สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ https://gspa.nida.ac.th/ วันสุดท้ายของการรับสมัครคือ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อ นางสาวณฐพชร จันทร์วศิน
โทร. 09 7236 4542
Email : nattapat.cha@nida.ac.th

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
12 มี.ค. 2567 10:00:44 น.
โพสต์ข่าวโดย: ธัญญชล / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.