ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก และปริญญาโท แผน ก (หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ)

***วันศุกร์ที่  22 มีนาคม พ.ศ. 2567***

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : งานวิชาการ

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
14 มี.ค. 2567 13:56:58 น.
โพสต์ข่าวโดย: มสารัศม์ / นักวิชาการศึกษา
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.