ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การกำหนดชั่วโมงจิตอาสา ปีการศึกษา 2567

       ด้วยกองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี ได้จัดทำโปสเตอร์สื่อประชาสัมพันธ์ โดยติดตั้ง ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ชั้น 3, 4 และ 5 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดชั่วโมงจิตอาสา ปีการศึกษา 2567 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการทำจิตอาสาและใช้ชั่วโมงจิตอาสาสำหรับการยื่นกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้รับทราบ

      สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดเพื่มเติมได้ที่Link: https://sa.op.kmutnb.ac.th/page_id384-2/

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
22 มี.ค. 2567 13:38:03 น.
แก้ไขล่าสุด: 22 มี.ค. 2567 13:41:01 น.
โพสต์ข่าวโดย: ธัญญชล / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.