ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

ประกาศ ตัดโควต้ากระดาษ ในภาคเรียนที่ 2 - 2566

ประกาศ !! ตัดโควต้ากระดาษ ในภาคเรียนที่ 2/2566
วันสุดท้ายวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 16.30น.

***หมายเหตุ สามารถสอบถามข้อมูลเพื่อมเติมได้ที่ เคาร์เตอร์บริการชั้น 5

ผู้ประกาศ : นายปฏิพัทธ์ พุกดำ
หน่วยงาน : ฝ่ายสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1 เม.ย. 2567 11:39:08 น.
โพสต์ข่าวโดย: ปฏิพัทธ์ / นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.