ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง (เฉพาะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) ประจำปีการศึกษา 2567 (ช่วงที่ 2)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการรับตรง
(เฉพาะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล) (ช่วงที่ 2) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2567

รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ดาวโหลดไฟล์แนบ:    
2 เม.ย. 2567 17:12:22 น.
แก้ไขล่าสุด: 2 เม.ย. 2567 17:14:43 น.
โพสต์ข่าวโดย: พิยะกมล / เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2701 หรือ 2704
อีเมล
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2024.