ปริญญาบัณฑิต(ป.ตรี)
บัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก)
หน้าหลัก
ข่าว
ตารางเวลา
หลักสูตร
เกี่ยวกับคณะ
การเข้าศึกษา
งานวิจัย
งานบริการวิชาการ
รางวัล
รายการจองขอใช้ห้องเรียน
หน้าหลัก / รายการจองขอใช้ห้องเรียน
วันที่จอง รายละเอียดการจอง ชื่อผู้จอง ห้อง เวลาเริ่ม เวลาสิ้นสุด
20/01/2024 รับสมัครงาน กับ SCB ผศ. ดร.ศิฬาณี  นุชิตประสิทธิ์ชัย ห้องเรียน 3A13 (บางซ่อน 1) 09:00 น. 12:00 น.
08/03/2024 Math LAb ผศ. ดร.ศิฬาณี  นุชิตประสิทธิ์ชัย ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6) 08:00 น. 17:00 น.
01/03/2024 Math LAb ผศ. ดร.ศิฬาณี  นุชิตประสิทธิ์ชัย ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6) 08:00 น. 17:00 น.
15/12/2023 ประชุมเครือข่ายเตรียมงานประชุมวิชาการ NCCIT2024 & IC2IT2024 พรพิมล  ฝ้ายเทศ ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3) 09:00 น. 13:00 น.
29/01/2024 โครงการ Startup Success Blueprint: Empower Your Entrepreneurial Journey ผศ. ดร.ศิฬาณี  นุชิตประสิทธิ์ชัย ห้องเรียน 4A04 (บางซ่อน 4) 08:00 น. 17:33 น.
27/11/2023 โครงการ Startup Success Blueprint: Empower Your Entrepreneurial Journey ผศ. ดร.ศิฬาณี  นุชิตประสิทธิ์ชัย ห้องเรียน 4A04 (บางซ่อน 4) 09:00 น. 17:00 น.
29/01/2024 โครงการ Startup Success Blueprint: Empower Your Entrepreneurial Journey ผศ. ดร.ศิฬาณี  นุชิตประสิทธิ์ชัย ห้องเรียน 4A05 (บางซ่อน 5) 08:00 น. 17:00 น.
27/11/2023 โครงการ Startup Success Blueprint: Empower Your Entrepreneurial Journey ผศ. ดร.ศิฬาณี  นุชิตประสิทธิ์ชัย ห้องเรียน 4A05 (บางซ่อน 5) 09:00 น. 17:00 น.
26/09/2023 สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ (อรวรรณ) สาขา DITT มสารัศม์  ฤกษ์ศานติวงษ์ ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3) 13:00 น. 15:00 น.
04/09/2023 Exxon mobile job fair ผศ. ดร.ศิฬาณี  นุชิตประสิทธิ์ชัย ห้องเรียน 4A05 (บางซ่อน 5) 12:00 น. 16:05 น.
04/09/2023 Exxon Mobil job fair ผศ. ดร.ศิฬาณี  นุชิตประสิทธิ์ชัย ห้องเรียน 4A04 (บางซ่อน 4) 12:00 น. 15:00 น.
08/08/2023 Data Analytics Workshop ผศ. ดร.ศิฬาณี  นุชิตประสิทธิ์ชัย ห้องปฏิบัติการ 7A07 08:00 น. 17:00 น.
07/08/2023 Data Analytics Workshop ผศ. ดร.ศิฬาณี  นุชิตประสิทธิ์ชัย ห้องปฏิบัติการ 7A07 08:00 น. 16:00 น.
23/09/2023 สอน python สำหรับ วิชา mathematics for digital นศ ป ตรี ปี 1 ผศ. ดร.ศิฬาณี  นุชิตประสิทธิ์ชัย ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6) 09:00 น. 16:00 น.
24/09/2023 สอน python สำหรับ วิชา mathematics for digital นศ ป ตรี ปี 1 ผศ. ดร.ศิฬาณี  นุชิตประสิทธิ์ชัย ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6) 09:00 น. 16:00 น.
22/04/2023 สัมมนา MIS ผศ. ดร.ณัฐวี  อุตกฤษฏ์ ห้องเรียน 4A05 (บางซ่อน 5) 09:00 น. 16:00 น.
22/04/2023 สัมมนา MIS ผศ. ดร.ณัฐวี  อุตกฤษฏ์ ห้องเรียน 4A04 (บางซ่อน 4) 09:00 น. 16:00 น.
16/01/2023 เตรียมสหกิจ นศ โดย บริษัทยังแฮปปี้ ผศ. ดร.ศิฬาณี  นุชิตประสิทธิ์ชัย ห้องเรียน 4A05 (บางซ่อน 5) 01:00 น. 04:00 น.
16/01/2023 เตรียมสหกิจ นศ โดย บริษัทยังแฮปปี้ ผศ. ดร.ศิฬาณี  นุชิตประสิทธิ์ชัย ห้องเรียน 4A04 (บางซ่อน 4) 01:00 น. 04:00 น.
12/01/2023 สอน python สำหรับ วิชา mathematics for digital นศ ป ตรี ปี 1 ผศ. ดร.ศิฬาณี  นุชิตประสิทธิ์ชัย ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6) 09:00 น. 16:00 น.
05/01/2023 Math LAb ผศ. ดร.ศิฬาณี  นุชิตประสิทธิ์ชัย ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6) 09:00 น. 16:00 น.
23/12/2022 ประชุมเครือข่ายเตรียมงานประชุมวิชาการ NCCIT2023 & IC2IT2023 พรพิมล  ฝ้ายเทศ ห้องประชุม 6A03 (ประดู่แดง 3) 09:00 น. 13:00 น.
27/09/2022 สอน python สำหรับ วิชา mathematics for digital นศ ป ตรี ปี 1 ปฏิพัทธ์  พุกดำ ห้องปฏิบัติการ 5A09 (บางเขน 6) 09:00 น. 16:00 น.
สถานที่
โทรศัพท์
02-555-2000 ต่อ 2701, 2704, 2711
อีเมล์
ช่องทางการติดตาม
SAR
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ปฏิทิน
Faculty of Information Technology and Digital Innovation © 2020 - 2023.